Kurser | miun.se
År 1
Integrerad miljöbedömning, 7,5 hp
Metodik ur systemperspektiv, 7,5 hp
Forskningsfärdigheter, 15 hp
Valbara kurser, 15 hp
Styrning för hållbar utveckling, 7,5 hp
Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp

År 2
Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö, 7,5 hp
Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier, 7,5 hp
Projektkurs, 15 hp.
Självständigt arbete (examensarbete), 30 hp

Sidan uppdaterades 2015-02-13