Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Spara favorit

Internationella miljö- och utvecklingsfrågor är viktiga och högaktuella. Det här programmet förbereder dig för yrkeslivet genom att ge djupa kunskaper i naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Förändringsprocesser för en uthållig samhällsutveckling är en central del i utbildningen.

För en hållbar samhällsutveckling behövs relevant kompetens. I det här programmet får du därför inom ämnet miljövetenskap koppla samman kunskaper om samhällets funktioner med miljöns förutsättningar, och inom ämnet miljöteknik titta på tekniska system ur ett grönt perspektiv. Det ger dig de fördjupade kunskaper om miljö- och naturresursfrågor som du behöver för att kunna jobba nationellt eller internationellt med ekoteknik och hållbar utveckling.

Du får också lära dig att utveckla ett analytiskt och systematiskt tänkande i fråga om komplexa problem och samband, till exempel om hur naturresurser kan användas effektivt och hur olika system och innovationer, tillsammans med samhällets styrmedel, kan bidra till hållbar utveckling. Dessutom ger utbildningen dig kunskaper om metodik för att identifiera problem och möjliga lösningar. Allt inom ramen för hållbar utveckling.

I programmet ingår arbete i ämnesövergripande projekt, vilket ger dig möjlighet att fokusera på frågor som särskilt intresserar dig. Utbildningen har en tydlig koppling till vår forskning. Undervisningen sker på engelska och är öppen för studenter från hela världen. Du kan gå programmet både på campus och som distansutbildning.

Sammankomster

Distansprogrammet har två obligatoriska sammankomster i Östersund (gäller även antagna till Campus Telge).

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 45 hp totalt inom ett eller flera av ämnena miljövetenskap, miljöteknik och miljörätt.
Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Magisterexamen alternativt Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap, vilka översätts till Degree of Master of Science (60 credits) alternativt Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

Vill du jobba inom nationella och internationella företag eller organisationer och myndigheter runt om i världen så är detta programmet för dig.
Utbildningen är även en bra grund för dig som vill forska vidare.

Läs mer

Natur och miljö
Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...