Hållbar utveckling

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationella miljö- och utvecklingsfrågor är viktiga och högaktuella. Det här programmet förbereder dig för yrkeslivet genom att ge djupa kunskaper i naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Förändringsprocesser för en hållbar samhällsutveckling är en central del i utbildningen.

Höstterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4M11

Sista anmälan: 15 januari 2024

Höstterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4031

Sista anmälan: 15 april 2024

Höstterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4041

Sista anmälan: 15 april 2024

Om programmet

För en hållbar samhällsutveckling behövs relevant kompetens. I det här programmet får du därför inom ämnet miljövetenskap koppla samman kunskaper om samhällets funktioner med miljöns förutsättningar, och inom ämnet miljöteknik titta på tekniska system ur ett grönt perspektiv. Det ger dig de fördjupade kunskaper om miljö- och naturresursfrågor som du behöver för att kunna jobba nationellt eller internationellt med ekoteknik och hållbar utveckling.

Du får också lära dig att utveckla ett analytiskt och systematiskt tänkande i fråga om komplexa problem och samband, till exempel om hur naturresurser kan användas effektivt och hur olika system och innovationer, tillsammans med samhällets styrmedel, kan bidra till hållbar utveckling. Dessutom ger utbildningen dig kunskaper om metodik för att identifiera problem och möjliga lösningar. Allt inom ramen för hållbar utveckling.

I programmet ingår arbete i ämnesövergripande projekt, vilket ger dig möjlighet att fokusera på frågor som särskilt intresserar dig. Utbildningen har en tydlig koppling till vår forskning. Undervisningen sker på engelska och är öppen för studenter från hela världen. Du kan läsa programmet både på campus och som distansutbildning.

Undervisningens upplägg

Distansprogrammet har två obligatoriska sammankomster i Östersund. Den första obligatoriska sammankomsten är en veckas exkursion i september 2024 i Bydalsfjällen.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 45 hp totalt inom ett eller flera av ämnena miljövetenskap, miljöteknik och miljörätt.
Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap, vilka översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

Vill du jobba inom nationella och internationella företag eller organisationer och myndigheter runt om i världen så är detta programmet för dig.
Utbildningen är även en bra grund för dig som vill forska vidare.

Mer om utbildningen

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-06