Civilingenjör teknisk kemi

Kandidatprogram i kemi med inriktning kemisk analys, 180 hp

Kandidatprogrammet i kemi öppnar många dörrar till spännande uppdrag på arbetsmarknaden. När vi letar hållbara lösningar inom till exempel miljö, födokällor, läkemedel eller processer i industrin behöver vi dyka ner i de minsta kemiska beståndsdelarna för att skapa en djupare förståelse för hur man kan lösa olika utmaningar i samhället. Om du vill vara med i detta arbete för en bättre framtid så passar vårt program i analytisk kemi dig perfekt.

Höstterminen 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 10
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-H2591

Sista anmälan: 15 april 2024

Om programmet

Mittuniversitetets kandidatprogram i kemi med inriktning kemisk analys ger dig en djup och praktisk förståelse för de mest avancerade analytiska tekniker och metoder som används inom kemi och närliggande områden. Genom en kombination av teoretiska studier, laboratoriearbete och forskningsprojekt kommer du att lära dig att hantera komplexa kemiska analyser. Vårt program är utformat för att ge dig en bred grund inom analytisk kemi samtidigt som du har möjlighet att fördjupa dig inom de specifika områden som intresserar dig mest.

Under utbildningen får du djup kunskap inom kemi, med tillämpningen kemisk analys. Du läser kurser i analytisk kemi, biokemi, organisk kemi och fysikalisk kemi blandat med kurser i matematik och genteknik. Redan under första utbildningsåret kommer du som student hos oss att genomföra laborativa moment på analysinstrument som ingår i vår forskning och detta kommer fortsätta under hela utbildningen. Under termin 5 kan du göra en utbytestermin hos något av våra internationella partneruniversitet. Under termin 6 gör du ett fördjupningsarbete och ett självständigt arbete, dessa kan genomföras på närliggande industri eller vid universitetet hos en forskargrupp.

Det som skiljer oss från andra utbildningar i kemi är vårt fokus på små klasser och en unik pedagogisk modell där samtliga lärare är aktiva forskare. Vi tror på individuell uppmärksamhet och nära kontakt mellan studenter och lärare. Små klasser ger större möjligheter att ställa frågor, diskutera komplexa ämnen och få feedback på ditt arbete. Vi har också starka kopplingar till arbetslivet genom nära relationer till olika företag, laboratorier och organisationer inom kemibranschen. Du kommer att genomföra praktik och får även möjlighet till projektarbete och möten med potentiella arbetsgivare redan under din studietid.

Mittuniversitetet ger dig det mindre universitetets fördelar. Du kommer att läsa kurser med en del andra program däribland Biomedicinsk analytiker och Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi. Detta kommer ge dig en breddad förståelse för din roll i samhället efter examen. På Mittuniversitetet har vi stora resurser när det kommer till kemisk analys, och på universitetet finns även MILAB som är en plattform med instrument för analys av olika sorters material.

För att bli antagen till vårt kandidatprogram krävs en grundläggande förståelse för kemi och en avslutad gymnasieutbildning med nödvändiga kurser inom naturvetenskap och matematik. Vi uppmuntrar också passion och nyfikenhet för analytisk kemi.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3c eller Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet kemi, som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Chemistry.

Efter utbildningen

I din yrkesroll som kemist kommer du vara en viktig pusselbit inom myndigheter, kommun, kemisk industri och forskning. Efter utbildningen är du redo att börja en spännande karriär inom en mängd olika sektorer, som läkemedelsindustrin, skogsindustrin, miljö, livsmedelskemi, materialvetenskap och mycket mer. Kontakterna med arbetslivet och den praktiska erfarenheten som du fått under utbildningen kommer att göra dig attraktiv för arbetsgivare och forskningsinstitutioner. Efter slutförd kandidatutbildning har du också möjlighet att fördjupa din kompetens ytterligare genom att läsa vår Master by research i kemi.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollnära sätt. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden. I programmet ingår även arbetsplatsförlagd praktik, breddkurser och självständigt arbete som med fördel är förlagda till företag i regionen.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09