Kvinna med ryggsäck går genom skog

Master by research i biologi, 120 hp

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är programmet Master by research i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-J2M01

Sista anmälan: 16 januari 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-J2071

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-J2M00

Sista anmälan: 15 augusti 2023

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-J2560

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Höstterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2M11

Sista anmälan: 15 januari 2024

Höstterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2601

Sista anmälan: 15 april 2024

Vårterminen 2025

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2M00

Sista anmälan: 16 augusti 2024

Vårterminen 2025

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2560

Sista anmälan: 15 januari 2024

Om programmet

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt. Programmet genomförs till stor del i form av ett avgränsat forskningsprojekt. Som student ingår du i en forskargrupp och deltar som medarbetare i de forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och du kommer att arbeta tillsammans med andra men med en stor grad av självständighet. Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå och ett större projektarbete samt leder fram till ett självständigt arbete på masternivå sista terminen.

Forskningen i biologi fokuserar på effekterna av 150 år av skogsbruk på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Skogsbruket bidrar med viktiga resurser till samhället, men har samtidigt haft negativa konsekvenser för skogens biologiska mångfald. Detta gäller främst förlusten av död ved, naturliga processer, och förekomsten av stora lövträd och gamla träd. Som en effekt av detta är många av skogens arter idag hotade. Vi rekryterar studenter som är intresserade av de faktorer som påverkar de boreala skogarnas biologiska mångfald och som vill bidra till en mer effektiv naturvård. Inom ramen för detta breda område fokuserar vi specifikt på betydelsen av skyddade områden och olika aktiva naturvårdsåtgärder (till exempel naturvårdsbränningar) som verktyg för att skapa livsmiljöer för vedlevande arter – frågor som spänner från arternas habitatkrav till populationernas genetiska variation. Vi studerar även processer i naturskogar – från landskapsnivå till nedbrytningsprocesser hos döda träd.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp inom biologi, varav minst 90 högskolepoäng i biologi.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Required documents:

- Certificates and diplomas from previous university studies. The universities where you studied must be internationally recognized higher education institutions (university or university college).
- Transcripts of completed courses and grades for each semester included in your degree.
- Proof of English language skills equivalent to English studies at upper secondary (high school) level in Sweden, i.e. English 6/English course B.
- In addition, you must submit a letter stating your interest in the programme, and a ranking of your interests if more than one study project is offered to you. You should also describe your background and its relevance to the subject in a Curriculum Vitae (CV), with your Bachelor’s thesis, individual projects, project portfolio and any experience that you wish to refer to attached.

Please note that your online application is complete when you have submitted your supporting documentation. Upload these documents to your personal account at universityadmissions.se as soon as possible but no later than (three weeks after the application deadline. For more information go to https://www.universityadmissions.se/intl/start.To apply, visit www.universityadmissions.se.

Required documents:

- Certificates and diplomas from previous university studies. The universities where you studied must be internationally recognized higher education institutions (university or university college).
- Transcripts of completed courses and grades for each semester included in your degree.
- Proof of English language skills equivalent to English studies at upper secondary (high school) level in Sweden, i.e. English 6/English course B.
- In addition, you must submit a letter stating your interest in the programme, and a ranking of your interests if more than one study project is offered to you. You should also describe your background and its relevance to the subject in a Curriculum Vitae (CV), with your Bachelor’s thesis, individual projects, project portfolio and any experience that you wish to refer to attached.

Please note that your online application is complete when you have submitted your supporting documentation. Upload these documents to your personal account at universityadmissions.se as soon as possible but no later than (three weeks after the application deadline. For more information go to https://www.universityadmissions.se/intl/start.

URVALSKRITERIER FÖR ALTERNATIVT URVAL
- Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning och projektets kompetenskrav
- Personligt ansökningsbrev
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Sökandes analytiska förmåga samt förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelskaRVALSKRITERIER FÖR ALTERNATIVT URVAL
- Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning och projektets kompetenskrav
- Personligt ansökningsbrev
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Sökandes analytiska förmåga samt förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet biologi, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Biology.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin, myndigheter eller näringsliv.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare, myndigheter och företag som forskargruppen samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-12-04