Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Biologi AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Biologi AV, Problemformulering och planering av självständigt arbete, 7,5 hp
Biologi AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Biologi AV, Vetenskapligt projekt I, 15 hp
Biologi AV, Vetenskapligt projekt II, 15 hp
Biologi AV, Självständigt arbete, 30 hp

Sidan uppdaterades 2019-11-08