Kemi GR/AV, 30 hp
Kemi AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Kemi AV, Problemformulering och planering av självständigt arbete, 7,5 hp
Kemi AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Kemi AV, Vetenskapligt projekt I, 15 hp
Kemi AV, Vetenskapligt projekt II, 15 hp
Kemi AV, Självständigt arbete, 30 hp