Kemiteknik GR/AV, 30 hp
Kemiteknik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Kemiteknik AV, Problemformulering och planering av självständigt arbete, 7,5 hp
Kemiteknik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Kemiteknik AV, Vetenskapligt projekt I, 15 hp
Kemiteknik AV, Vetenskapligt projekt II, 15 hp
Kemiteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Sidan uppdaterades 2019-10-30