TB_1511_3665.jpg

Master by research i kemiteknik, 120 hp

Master by research i kemiteknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom tillämpad kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 4
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-G2051

Sista anmälan: 15 april 2020

Som student ingår du i en forskargrupp på forskningscentret FSCN som utvecklar cellulosabaserade material och processer. Du deltar tillsammans med forskare i ett forskningsprojekt och kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Utbildningen består av kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt vetenskapligt arbete sista terminen – en masteruppsats. Efter utbildningen ska du som student kunna förstå och bedöma olika teknologiers möjligheter och begränsningar. Projekten kan sträcka sig mellan områden som exempelvis nya funktionella cellulosamaterial, bioraffinaderi, resurseffektiv produktion, bioenergi eller energilagring i förnybara system.

Programmet ges i nära samverkan med vår forskningsmiljö vid Mittuniversitetet och näringslivet i regionen.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom relevant område, exempelvis kemiteknik, energiteknik, kemi, teknisk fysik eller motsvarande.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Required documents:

- Certificates and diplomas from previous university studies. The universities where you studied must be internationally recognized higher education institutions (university or university college).
- Transcripts of completed courses and grades for each semester included in your degree.
- Proof of English language skills equivalent to English studies at upper secondary (high school) level in Sweden, i.e. English 6/English course B.
- In addition, you must submit a letter stating your interest in the programme, and a ranking of your interests if more than one study project is offered to you. You should also describe your background and its relevance to the subject in a Curriculum Vitae (CV), with your Bachelor’s thesis, individual projects, project portfolio and any experience that you wish to refer to attached.

Please note that your online application is complete when you have submitted your supporting documentation. Upload these documents to your personal account at universityadmissions.se. Submission deadline for the supporting documentation is 30 April for application to the autumn semester 2020.

For more information go to https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet kemiteknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Chemical Engineering.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv eller inom produktutveckling med ny teknik.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och företag som forskningscentret samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00