Gamla bildbanksbilder

Master by research i miljöteknik, 120 hp

Vårt projektbaserade masterprogram i miljöteknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom ämnet. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med de akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4633

Sista anmälan: 17 april 2023

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4940

Sista anmälan: 15 oktober 2023

Höstterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4201

Sista anmälan: 15 april 2024

Vårterminen 2025

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4190

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Om programmet

Utbildningen består av kurser och projektarbeten på avancerad nivå och leder fram till ett självständigt arbete sista terminen. Efter utbildningen ska du som student:
- utifrån ett givet problem inom ämnesområdet kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning.

Programmet ges i nära samverkan med vår forskning inom Ekoteknik och miljövetenskap, vilket är det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.

Projekten behandlar exempelvis ekologisk teknik, avloppsrening, hållbarhetsbedömning, hållbart byggande, samhällets omställning från en fossil till en biobaserad ekonomi, markanvändning och energisystem, produktion och användning av biomassa för mat, fiber, och energi, hållbara markanvändningsstrategier utifrån till exempel klimatförändringar, energisäkerhet och matsäkerhet.

Programmet ges i nära samverkan med vår forskning inom Ekoteknik och miljövetenskap.

Behörighet

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp, varav minst 45 hp för programmet relevant inriktning i ämnet miljöteknik.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se.

Dokumentation som krävs:
- Intyg och examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.
- Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning.
- Bevis på engelska språkkunskaper motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.
- Du ska därutöver skicka in ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för programmet, samt en rangordning av ditt intresse för olika projektområden i det fall mer än ett erbjuds.

Du ska även beskriva din bakgrund och på vilket sätt den är relevant för programmet i ett CV, tillsammans med ditt examensarbete på kandidatnivå, självständiga projekt, projektportfolio och eventuell annan erfarenhet du vill åberopa.

Observera att din online-ansökan inte är komplett förrän du skickat in den dokumentation som krävs. Du laddar upp dokumenten via ”Mina sidor” på antagning.se. Den kompletterande dokumentation som beskriver ditt intresse för programmet samt beskriver din bakgrund ska skickas in så snart som möjligt men senast tre veckor efter ansökningstidens slut. Mer information finns på https://www.antagning.se/sv/.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet miljöteknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Engineering.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv, eller inom miljösektorn och hållbarhetssfären.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och den bransch som ditt projekt finns inom. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-12-02