Miljöteknik GR/AV, 30 hp, eller kurser med inriktning nödvändiga för den individuella studentens ämnesval
Miljövetenskap AV, Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Problemformulering och planering, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Miljöteknik AV, Vetenskapligt projekt I, 15 hp
Miljöteknik AV, Vetenskapligt projekt II, 15 hp
Miljöteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2019-11-08