turismvetenskap

Master by research i miljövetenskap, 120 hp

Vårt projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom ämnet. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4443

Sista anmälan: 15 april 2021

Vårterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4580

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4161

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Utbildningen består av kurser och projektarbeten på avancerad nivå och leder fram till ett självständigt arbete sista terminen. Efter utbildningen ska du som student:
- utifrån ett givet problem inom ämnesområdet kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning

Programmet ges i nära samverkan med vår forskning inom Ekoteknik och miljövetenskap, vilket är det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.

Projekten behandlar områden som hållbar utveckling, ekosystemtjänster samt hållbarhetsbedömning.

Programmet ges i nära samverkan med vår forskning inom ekoteknik och miljövetenskap.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp, varav minst 45 hp för programmet relevant inriktning i ämnet miljövetenskap.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Required documents:

- Certificates and diplomas from previous university studies. The universities where you studied must be internationally recognized higher education institutions (university or university college).
- Transcripts of completed courses and grades for each semester included in your degree.
- Proof of English language skills equivalent to English studies at upper secondary (high school) level in Sweden, i.e. English 6/English course B.
- In addition, you must submit a letter stating your interest in the programme, and a ranking of your interests if more than one study project is offered to you. You should also describe your background and its relevance to the subject in a Curriculum Vitae (CV), with your Bachelor’s thesis, individual projects, project portfolio and any experience that you wish to refer to attached.Please note that your online application is complete when you have submitted your supporting documentation. Upload these documents to your personal account at universityadmissions.se as soon as possible but no later than three weeks after the application deadline. For more information go to https://www.universityadmissions.se/intl/start.Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se.

Dokumentation som krävs:
- Intyg och examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.
- Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning.
- Bevis på engelska språkkunskaper motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.
- Du ska därutöver skicka in ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för programmet, samt en rangordning av ditt intresse för olika projektområden i det fall mer än ett erbjuds.

Du ska även beskriva din bakgrund och på vilket sätt den är relevant för programmet i ett CV, tillsammans med ditt examensarbete på kandidatnivå, självständiga projekt, projektportfolio och eventuell annan erfarenhet du vill åberopa.

Observera att din online-ansökan inte är komplett förrän du skickat in den dokumentation som krävs. Du laddar upp dokumenten via ”Mina sidor” på antagning.se. Den kompletterande dokumentation som beskriver ditt intresse för programmet samt beskriver din bakgrund ska skickas in så snart som möjligt men senast tre veckor efter ansökningstidens slut. Mer information finns på https://www.antagning.se/sv/.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv, eller inom miljösektorn och hållbarhetssfären.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och den bransch som ditt projekt finns inom. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller