Master by research i miljövetenskap
MI7A5699.jpg

Master by research i miljövetenskap, 120 hp

Vårt projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom ämnet. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4095

Sista anmälan: 15 april 2020

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 1
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4760

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Utbildningen består av kurser och projektarbeten på avancerad nivå och leder fram till ett självständigt arbete sista terminen. Efter utbildningen ska du som student:
- utifrån ett givet problem inom ämnesområdet kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning

Programmet ges i nära samverkan med vår forskning inom Ekoteknik och miljövetenskap, vilket är det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.

Projekten behandlar områden som hållbar utveckling, ekosystemtjänster samt hållbarhetsbedömning.

Programmet ges i nära samverkan med vår forskning inom ekoteknik och miljövetenskap.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp, varav minst 45 hp för programmet relevant inriktning i ämnet miljövetenskap.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Required documents:

- Certificates and diplomas from previous university studies. The universities where you studied must be internationally recognized higher education institutions (university or university college).
- Transcripts of completed courses and grades for each semester included in your degree.
- Proof of English language skills equivalent to English studies at upper secondary (high school) level in Sweden, i.e. English 6/English course B.
- In addition, you must submit a letter stating your interest in the programme, and a ranking of your interests if more than one study project is offered to you. You should also describe your background and its relevance to the subject in a Curriculum Vitae (CV), with your Bachelor’s thesis, individual projects, project portfolio and any experience that you wish to refer to attached.Please note that your online application is not complete until you have submitted your supporting documentation. Upload these documents to your personal account at universityadmissions.se. Supporting documentation stating your interest in the programme and describing your background (according to the description above) should be submitted no later than 30 April 2020 för application to the autumn semester 2020, and no later than 31 October 2020 for application to the spring semester 2021.

For more information go to https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv, eller inom miljösektorn och hållbarhetssfären.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och den bransch som ditt projekt finns inom. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00