Kurser

Spara favorit

Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Biologi AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Biologi AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Biologi AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Biologi AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Biologi AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Biologi AV, Avhandling, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.