Kurser

Spara favorit

Kemi GR/AV, 30 hp
Kemi AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Kemi AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Kemi AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Kemi AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Kemi AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Kemi AV, Avhandling, 30 hp