Projektbaserat masterprogram i kemi, 120 hp

Spara favorit

Projektbaserat masterprogram i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Som student ingår du i en forskargrupp vid avdelningen. Du deltar tillsammans med forskare i ett forskningsprojekt och kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Utbildningen består av kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen – en masteruppsats. Projekten kan sträcka sig mellan områden som exempelvis syntes och analys av naturliga produkter, molekylära interaktioner i biopolymersystem, organisk katalys eller utveckling av analysmetoder.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom relevant område, exempelvis kemi, medicin, kemiteknik eller motsvarande.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Please note that in addition to your application you must also submit a letter stating your interest in the programme and rank your interests in the different study projects offered. Describe your previous background relevant to the subject and attach your Bachelor’s thesis or similar individual projects that you wish to refer to. This material should be sent as PDF by e-mail to the Head of Programme Erik Hedenström, erik.hedenstrom@miun.se, no later than 18 April.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet kemi, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Chemistry.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning och utveckling inom akademin eller näringsliv.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och företag som forskningscentret samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Läs mer

Natur och miljö