Kurser

Spara favorit

Kemiteknik GR/AV, 30 hp
Kemiteknik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Kemiteknik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Kemiteknik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Kemiteknik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Kemiteknik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Kemiteknik AV, Avhandling, 30 hp