Projekt att söka till inom ämnet miljöteknik

Spara favorit 4 maj maj 2017

Just nu har vi två platser tillgängliga att söka inom miljöteknik och projektet Eko3-17

Ekologisk teknik – avloppsrening, 2 platser

Projektet har två huvudinriktningar:
1) en mindre pilotanläggning är under uppbyggande där mikroalger används för avloppsrening.

2) avloppsrening i Mittsverige, vilka är framtidens lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv, och kan ekologisk teknik spela en större roll i Mittsverige-regionen?

Inom avdelningen har vi även projekt inom andra områden, till exempel ”Bioremediation” – rening av förorenad mark. Just nu har vi dock inga platser tillgängliga inom detta område.

Välkommen med din ansökan!