Kurser

Spara favorit

Miljöteknik GR/AV, 30 hp, eller kurser med inriktning nödvändiga för den individuella studentens ämnesval
Miljövetenskap AV, Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Problemformulering och planering, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Forskningsverktyg och metodologi, 15 hp
Miljöteknik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Miljöteknik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Miljöteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.