Kurser

Spara favorit

Miljöteknik GR/AV, 30 hp, eller kurser med inriktning nödvändiga för den individuella studentens ämnesval
Miljövetenskap AV, Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Problemformulering och planering, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Forskningsverktyg och metodologi, 15 hp
Miljöteknik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Miljöteknik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Miljöteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp