Projekt inom miljövetenskap

Spara favorit 6 feb februari 2018

Just nu har vi tre platser tillgängliga inom miljöteknik och projekten Eko1-17 och Eko2-17

Projekt Eko1-17: Hållbar utveckling, 2 platser

Vad är hållbar utveckling egentligen? Vilka olika typer finns? Hur förhåller de sig till varandra?

Under projektets gång försöker vi skapa en ”karta” över hållbarhetens olika paradigm. Är begreppen stark och svag hållbarhet fortfarande relevanta? Vilka metoder använder vi för att bedöma hållbar utveckling? Finns det något gemensamt för alla hållbarhets-definitioner? Vad är de viktigaste skillnaderna mellan olika hållbarhets-definitioner?

Den huvudsakliga utgångspunkt i forskningen är systemvetenskapen (systems science).

 

Projekt Eko2-17: Ekosystemtjänster, 1 plats

Projektet är inriktat på hur ekosystemtjänster effektivt kan användas från planering till uppföljning, från processer som  MKB till inkludering av ekosystemtjänster i Miljöledningssystem.

Inom avdelningen har vi även projekt inom andra områden, till exempel ”Innovation inom hållbar utveckling”. Just nu har vi dock inga platser tillgängliga inom detta område.

 

Välkommen med din ansökan!