Kurser

Spara favorit

Miljövetenskap GR/AV, 30 hp, eller kurser med inriktning nödvändiga för den individuella studentens ämnesval.
Miljövetenskap AV, Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
Miljövetenskap AV, Problemformulering och planering, 7,5 hp
Miljövetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Miljövetenskap AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Miljövetenskap AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Miljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp