Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap, 120 hp

Spara favorit

Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom miljövetenskapen. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Utbildningen består av kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en masteruppsats. Efter utbildningen ska du som student:
- utifrån ett givet problem inom ämnesområdet kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning

Programmet ges i nära samverkan med vår forskning inom Ekoteknik och miljövetenskap, vilket är det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.

Projekten behandlar områden som hållbar utveckling och ekosystemtjänster.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 45 hp inom miljövetenskap.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Please note that in addition to your application you must also submit a letter stating your interest in the programme and describe your interests in different fields within Environmental Science. Describe your previous background relevant to the subject and attach your Bachelor’s thesis or similar individual projects that you wish to refer to. This material should be sent as PDF by e-mail to the Head of Programme Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se, no later than 18 April.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv, eller inom miljösektorn och hållbarhetssfären.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och den bransch som ditt projekt finns inom. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Läs mer

Natur och miljö