Program hösten 2018

Spara favorit 18 apr april 2018

Här är våra program som startar höstterminen 2018. Flera program är helt unika och många har olika samarbeten med näringslivet som till exempel praktik, gästföreläsningar eller examensjobb. Det gör att du ligger steget före och kan knyta värdefulla kontakter redan under studietiden.

Sen anmälan hösten 2018

Har du missat anmälninsgdatumet till höstens utbildningar? Gör en sen anmälan här!


Kompetensutveckling

Rektorsprogrammet

Program i samverkan med Uppsala universitet

Biomedicinsk analytiker

Grundutbildningsprogram

Program Nivå Hp
Automationsingenjör Grundnivå 180
Basår/behörighetsgivande utbildning Behörighetsgivande utbildning 60
Beteendevetenskapligt program Grundnivå 180
Byggingenjör Hållbart byggande Grundnivå 180
Civilingenjör i datateknik Grundnivå 300
Civilingenjör i elektroteknik Grundnivå 300
Civilingenjör i industriell ekonomi Grundnivå 300
Civilingenjör i teknisk design Grundnivå 300
Civilingenjör i teknisk kemi Grundnivå 300
Datateknik Grundnivå 180
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Grundnivå 180
Ekoingenjör Grundnivå 180
Ekonomprogram Grundnivå 180
Ekoteknik Grundnivå 180
Elkraftingenjör Grundnivå 180
Energiingenjör Grundnivå 180
Förvaltningsjuridiska programmet Grundnivå 180
Grafisk design Grundnivå 180
Idrottsvetenskapligt program Grundnivå 180
Industridesign Grundnivå 180
Informatik med inriktning systemutveckling Grundnivå 180
Journalistprogrammet Grundnivå 180
Kommunikations- och PR-programmet Grundnivå 180
Lärarutbildning - Förskollärare Grundnivå 210
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Grundnivå 180
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Grundnivå 240
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Grundnivå 240
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Grundnivå 300-330
Maskiningenjör - produktutveckling Grundnivå 180
Möbel- och byggnadshantverk Grundnivå 120
Nätverksdrift Grundnivå 120
Personal- och arbetslivsprogrammet Grundnivå 180
Processoperatör Grundnivå 120
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Grundnivå 180
Programvaruteknik Grundnivå 120-180
Psykologprogrammet Grundnivå 300
Risk- och krishanteringsprogrammet Grundnivå 180
Samhällsvetarprogrammet Grundnivå 180
Sjuksköterskeutbildning Grundnivå 180
Socionomutbildning Grundnivå 210
Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling Grundnivå 180
Turism och destinationsutveckling Grundnivå 180
Webbutveckling Grundnivå 120

Bostadsgaranti

Studentboende, Östersund

Du känner väl till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti? Så fungerar bostadsgarantin