Program våren 2019

Spara favorit 29 jun juni 2018

Din framtid börjar nu. Välj en utbildning med koll på arbetslivet.

Här är våra program som startar vårterminen 2019. Flera program är helt unika och många har olika samarbeten med näringslivet som till exempel gemensamma projekt, praktik, exjobb och gästföreläsare. Det gör att du ligger steget före och kan knyta värdefulla kontakter redan under studietiden.