Kurser

Spara favorit

Termin 1
Religionsvetenskap AV, 30 hp
Moment 1
Humaniora och bildning 7,5 hp
(Humanities and education, 7,5 credits)

Moment 2
Humanistisk vetenskapsteori 7,5 hp
(Humanist theory of science, 7,5 credits)

Moment 3
Fördjupat litteraturstudium I, 7,5 hp
(Enlarged reading I, 7,5 credits)

Valbara moment:
Språklig fördjupning, 7,5 hp
(Language study, 7,5 credits)
Snorri Sturlasons Edda in different contexts: medieval and later, 7,5 hp (7,5 credits)
Kursen ges i samarbete med Skandinavistika vid Universitetet i Tartu.

Moment 4
Fördjupat litteraturstudium II, 7,5 hp
(Enlarged reading II, 7,5 credits)

Valbara moment
Språklig fördjupning, 7,5 hp
(Language study, 7,5 credits)

Snorri Sturlasons Edda in different contexts: medieval and later, 7,5 hp (7,5 credits)
Kursen ges i samarbete med Skandinavistika vid Universitetet i Tartu.

Termin 2
2. Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp (Thesis, 30 credits)

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.