Magisterprogram i religionsvetenskap, 60 hp

Spara favorit

I detta program fördjupar du dig i världens olika religioner – som Västerlandets och Främre orientens antika religioner, Sydasiens klassiska religioner samt Nordens inhemska fornnordiska och samiska religionsformer. Vi erbjuder dig möjlighet att lära dig sanskrit, koptiska eller isländska för att du ska ha nödvändiga redskap för ditt vetenskapliga arbete. Programmet är unikt i Sverige och ger dig möjlighet att skriva ett examensarbete av hög internationell klass.

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en tydlig forskningsinriktning och ger dig goda kunskaper i hur du använder dig av religionsvetenskaplig teori och metod, samtidigt som du får träna på att självständigt arbeta enligt dessa. Du kommer att fördjupa dina tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden. Programmet avslutas med en magisteruppsats inom något av de expertisområden som är representerade inom ämnet religionsvetenskap vid Mittuniversitetet.

För att du ska få en god grund inför examensarbetet erbjuder vi undervisning såväl i sanskrit och koptiska som i isländska. Dessa språk är viktiga verktyg för den som vill skriva en uppsats med inriktning mot exempelvis tidig hinduism, antikens gnostiska traditioner eller fornnordisk religion. Tack vare att högre seminarier ges såväl på campus som på nätet kommer du också att kunna etablera ett brett nationellt och internationellt forskningsnätverk.

Sammankomster

Utbildningen är nätbaserad. Obligatoriska seminarier på engelska via nätet ingår.

Behörighet

Kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap eller religionshistoria. Alternativt annan kandidatexamen med huvudområde med inriktning mot religiöst källmaterial.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet religionsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Religious Science

Humtank Student - en gren till tankesmedjan Humtank

Humaniora med spets

Humaniora

Humaniora lockar i dag få studenter vid svenska universitet och området sägs vara i kris. Samtidigt sysslar humanioraforskarna med ämnen där det ena är mer spännande än det andra. I en intervjuserie möter vi några av dem, religionshistorikerna Maths Bertell och Jörgen Magnusson, ortnamnsforskaren Eva Nyman  och historikern Per Sörlin vid Mittuniversitetet.

Humtank

humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Humtank vill stärka humanioras roll både inom och utanför akademin och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i vårt samhälle.