Studenter Campus Sundsvall

Magisterutbildning i litteraturvetenskap, 60 hp

Litteratur är en plats där det mest privata kan möta det mest allmängiltiga. Litteraturen kan erbjuda en möjlighet att hitta sig själv eller att förändra samhället, att fly verkligheten eller att hitta fram till densamma. Litteraturen själv är under ständig förändring – för att förstå dess möjligheter och villkor krävs därför både kunskap om litteraturhistorien och förmåga till teoretisk reflektion. Vår magisterutbildning erbjuder båda delarna, via ett antal fördjupningskurser samt en magisteruppsats där du får testa vad litteraturforskning innebär.

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 10
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2921

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

I centrum av utbildningen står genomförandet av en kvalificerad litteraturvetenskaplig uppsats, men därutöver ingår fyra kurser. Seminariediskussionerna ägnas framför allt åt teoretiska och textanalytiska frågor. Den textanalytiska träningen ger dig en hög litteraturvetenskaplig kompetens, men också förutsättningar för att framgångsrikt kunna analysera komplexa frågeställningar inom andra områden än det rent litterära. Utbildningen är i hög grad forskningsanknuten. Samtliga lärare har doktorsexamen och är erfarna forskare. Vid valet av uppsatsämnen uppmuntras särskilt projekt som anknyter till pågående forskning inom ämnesgruppen. Samtidigt har du själv stora möjligheter att styra uppsatsens inriktning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp,
GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Comparative Literature

Efter utbildningen

En magisterexamen i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbar inom en rad områden, bland annat inom journalistiken och i mediebranschen. Du uppfyller också förkunskapskraven för att kunna fortsätta dina akademiska studier med en forskarutbildning.

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Humtank

humtank

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-21