Innehåll
1. Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
2. Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp
3. Valbart forskningsfält, 7,5 hp
4. Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
5. Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats/Självständigt arbete, 30 hp