1. Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
2. Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp
3. Litteraturvetenskap AV, Subjektivitetens historia, 7,5 hp
4. Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
5. Litteraturvetenskap AV, Examensarbete, 30 hp

Sidan uppdaterades 2015-02-13