Kurser

Spara favorit

Innehåll
1. Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
2. Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp
3. Valbart forskningsfält, 7,5 h p
4. Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
5. Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats/Självständigt arbete, 30 hp