Kurser

Spara favorit

Innehåll:
Kurs 1. Svenska språket AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
Kurs 2. Svenska språket AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
Kurs 3. Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Kurs 4. Svenska språket AV, Tematisk fördjupning, 7,5 hp
Kurs 5. Svenska språket AV, Examensarbete, 30 hp