MI7A9106.jpg

Magisterutbildning i svenska språket, 60 hp

Magisterutbildningen i svenska språket syftar till att ge dig fördjupade ämneskunskaper, förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt arbete samt till att förbereda för fortsatta forskarstudier i ämnet. En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Nej
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M3901

Sista anmälan: 15 april 2020

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M3791

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2021

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Nej
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2641

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Höstterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 5
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2651

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

I programmets fyra första moment ges en fördjupning inom språkvetenskaplig teori och metod, kognitiv semantik, literacy-området samt genusperspektiv på språk. I det femte och avslutande momentet genomförs ett självständigt arbete inom svenska språket om 30 hp. Vid valet av uppsatsämnen uppmuntras särskilt projekt som anknyter till pågående forskning inom ämnesgruppen. Samtidigt finns stora möjligheter att styra uppsatsens inriktning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet svenska språket som översätts till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Swedish Language

Efter utbildningen

En magisterexamen i svenska språket ger dig kompetens som är användbar inom en rad områden, bland annat inom utbildningssektorn, inom journalistiken och i mediebranschen. Du uppfyller också förkunskapskraven för att kunna fortsätta dina akademiska studier med en forskarutbildning.

Humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Humtank vill stärka humanioras roll både inom och utanför akademin och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i vårt samhälle.

Humaniora med spets

Humaniora lockar i dag få studenter vid svenska universitet och området sägs vara i kris. Samtidigt sysslar humanioraforskarna med ämnen där det ena är mer spännande än det andra. I en intervjuserie möter vi några av dem, religionshistorikerna Maths Bertell och Jörgen Magnusson, ortnamnsforskaren Eva Nyman  och historikern Per Sörlin vid Mittuniversitetet.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Humtank på Facebook