Kurser

Spara favorit

Innehåll
Engelska AV, Humanistiska perspektiv 7,5 hp
alt 1 Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp
alt 2 Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp
Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp
Engelska AV, Valbar kurs, 7,5 hp
alt 1 Engelska AV, Lingvistisk metodologi, 7,5 hp
alt 2 Engelska AV, Litteraturteori II, 7,5 hp
Engelska AV, Examensarbete, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.