Internationalisering

Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier, 60 hp

Magisterutbildningen i engelska avser att ge dig teoretiska och metodiska färdigheter i engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap samt att fördjupa ditt kritiska tänkande. Med en magisterutbildning i engelska studier kan man ansöka till forskarutbildning inom ämnet engelska. Mycket goda kunskaper om engelska, kritiskt tänkande och textanalys efterlyses inom många områden på arbetsmarknaden.

  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 1
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-M2383

Sista anmälan: 15 april 2021

Magisterutbildning i engelska studier inkluderar fem komponenter: en introduktionsmodul om humaniora som vetenskapsområde, en modul som fokuserar på avancerad litteraturteori, en avancerad lingvistikmodul samt en modul som består av valbara kurser med lingvistisk eller litterär inriktning och med partiellt fokus på metodologi. I den sista modulen ingår studier i vetenskaplig framställning samt författandet av ett vetenskapligt självständigt arbete. Vissa kurser som ingår i programmet kan även läsas som fristående kurser.

Sammankomster

Utbildningen har inga fysiska träffar, men fem obligatoriska seminarier via nätet (headset och mikrofon krävs) den första terminen och ett obligatoriskt seminarium via nätet den andra terminen.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp,
GR (A,B,C), i huvudområdet engelska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet engelska översatt till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in English.

Efter utbildningen

Med en magisterexamen i engelska har du kunskaper och kompetens som är användbara inom en rad områden: i skolvärlden, inom mediebranschen och inom områden där internationell kommunikation är framträdande, för att nämna några. Utbildningen ger dig även behörighet att fortsätta dina akademiska studier med en forskarutbildning.

Bra kunskap i engelska är en enorm tillgång i arbetslivet då internationella arbetsplatser är mer norm än ovanlighet i dagens samhälle

Läs hela intervjun med Elisabeth Gavelin

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Humtank

humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Humtank vill stärka humanioras roll både inom och utanför akademin och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i vårt samhälle.

Humtank på Facebook

Hitta din drömutbildning!

eller