Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier, 60 hp

Master programme in English studies, 60 higher education credits


Allmänna data om programmet

Programkod: HENGA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: MIUN 2006/1203
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-07-08
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Den studerande ska utveckla och fördjupa sina teoretiska insikter och vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet Humaniora, särskilt i de delar som konstituerar huvudområdet engelska.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen (se SFS 2006:1053)

Lokala mål
Efter genomgången utbildning ska den studerande behärska vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet Humaniora, särskilt i de delar som konstituerar huvudområdet engelska, ådagalagda vid seminariesamtal, författande och presentation av examensarbete, liksom opposition av annat examensarbete.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Magisterutbildning i engelska studier inkluderar fem komponenter: en introduktionsmodul om humaniora som vetenskapsområde, en modul som fokuserar på avancerad litteraturteori och en avancerad lingvistikmodul samt en modul som består av valbara kurser med lingvistisk eller litterär inriktning och med partiellt fokus på metodologi. I den sista modulen ingår studier i vetenskaplig framställning samt författandet av en vetenskaplig uppsats.

Kurs 1. Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en idéhistorisk introduktion till humanioraområdet och till engelska studier i en humanistisk kontext.

Kurs 2. Engelska AV, Litteraturteori, 7,5 hp
Kursen uforskar engelsk litteraturvetenskap med fokus på studier i teori och kulturella kontexter.

kurs 3, Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp
Kursen utforskar engelsk lingvistik med fokus på bland annat syntax.

Kurs 4. Engelska AV, Valbar kurs, 7,5 hp
alt 1. Engelska AV, Lingvistisk metodologi, 7,5 hp
alt 2. Engelska AV, Litteraturteori II, 7,5 hp
Valbar kurs inom kunskapsområdet kan vara engelsk lingvistik eller engelskspråkig litteratur.

Kurs 5. Engelska AV, Examensarbete, 30 hp
Den studerande skall författa och vid seminarium försvara ett vetenskapligt självständigt arbete (examensarbete). I kursen ingår också uppgiften att genomföra en vetenskaplig opposition av ett annat examensarbete.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp,
GR (A,B,C), i huvudområdet engelska.

Programbeskrivning

Magisterutbildning med inriktning mot English studies avser att ge dig teoretiska insikter och vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet humaniora, särskilt ämnesområdet engelska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

All undervisning sker på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer finns angivna i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet engelska översatt till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in English.