Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp

Magisterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter i historia, som i sin tur möjliggör förståelse av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 5
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2641

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Utbildningen är nära knuten till den forskning om äldre svensk socialhistoria, industrisamhällets politiska och sociala historia samt övrig forskning som bedrivs vid institutionen. Vissa delkurser är gemensamma med andra humanistiska ämnen vid Mittuniversitetet. Det förekommer viss valbarhet inom utbildningen som gör det möjligt att inrikta sig mot särskilda intresseområden. Ett viktigt inslag i utbildningen är att du bedriver egen forskning genom ett examensarbete som motsvarar ett halvt års studier på heltid. Undervisningen bedrivs främst i form av seminarier och handledning av examensarbete.

Undervisningens upplägg

Programmet ges på distans utan fysiska sammankomster. Kommunikation sker via lärplattform och mötesverktyg som Zoom, och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen i något av huvudområdena historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet historia
som översätts till
Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in History.

Efter utbildningen

Utbildningen ger god grund för arbete inom arkiv, muséer och annan kulturvård, skola och viss offentlig förvaltning. Den ger också behörighet för studier inom forskarutbildningen.

Humtank

humtank

Våra forskare är dina lärare

humtak i sociala medier

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-12-10