Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp
Historia AV, Valbar kurs, 7,5 hp (du kan här välja mellan ett antal temakurser i historia)
Historia AV, Examensarbete, 30 hp

Sidan uppdaterades 2015-02-13