Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp

Spara favorit

Magisterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som i sin tur möjliggör förståelse av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv.

Utbildningen är nära knuten till den forskning om äldre svensk socialhistoria, industrisamhällets politiska och sociala historia samt övrig forskning som bedrivs vid Avdelningen för humaniora. Vissa delkurser är gemensamma med andra humanistiska ämnen vid Mittuniversitetet. Det förekommer viss valbarhet inom utbildningen som gör det möjligt att inrikta sig mot särskilda intresseområden. Ett viktigt inslag i utbildningen är att du bedriver egen forskning genom ett examensarbete som motsvarar ett halvt års studier på heltid. Undervisningen bedrivs främst i form av seminarier och handledning av examensarbete.

Sammankomster

Programmet har obligatoriska sammankomster i Sundsvall två gånger per termin. Övrig kommunikation sker via lärplattform och mötesverktyg som Adobe Connect, och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet historia.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet historia översatt till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in History.

Efter utbildningen

Utbildningen ger god grund för arbete inom arkiv, muséer och annan kulturvård, skola och viss offentlig förvaltning. Den ger också behörighet för studier inom forskarutbildningen.

Humaniora med spets

Humaniora

Humaniora lockar i dag få studenter vid svenska universitet och området sägs vara i kris. Samtidigt sysslar humanioraforskarna med ämnen där det ena är mer spännande än det andra. I en intervjuserie möter vi några av dem, religionshistorikerna Maths Bertell och Jörgen Magnusson, ortnamnsforskaren Eva Nyman  och historikern Per Sörlin vid Mittuniversitetet.

Våra forskare är dina lärare

Våra lärare förenar undervisning med forskning. Det här ger dig som student på avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom historia.
Roland Anrup
Stefan Dalin
Anna Friberg
Per Hammarström
Christian Gerdov
Erik Nydahl
Magnus Perlestam
Jan Samuelson
Glenn Svedin
Per Sörlin
Björn Tjällén

Humtank

humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Humtank vill stärka humanioras roll både inom och utanför akademin och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i vårt samhälle.

Humtank Student - en gren till tankesmedjan Humtank