Företag efterfrågar din kompetens

Teknikföretag nationellt och internationellt efterfrågar ingenjörer med kompetens inom additiv tillverkning/3D-print. Här möter du några av dem.

Additiv tillverkning metall

"Det är viktigt för industrin att nästa generations ingenjörer kan tillgodose sig de möjligheter som additiv tillverkning öppnar upp för morgondagens produkter. Vi lever i en alltmer komplex värld där vi måste värna om svensk konkurrenskraft på den globala marknaden och därför ställer vi oss bakom Mittuniversitetets satsning på en högskoleingenjörsexamen inom just additiv tillverkning" säger Edvin Resebo, VD Amexci

"Det är strategiskt viktigt för Svensk Industri att vi säkerställer att det finns välutbildade studenter inom detta spännande teknikområde" säger Karl Lindblom VD, Arcam AB