- Roligt jobba med teknik som ständigt utvecklas

Maria Dovåker-Liss
Maria Dovåker-Liss, produktionskoordinator på AIM Sweden AB. Foto: Nick Mitha

Maria Dovåker-Liss

Läste till högskoleingenjör i maskinteknik 2009-2012.

Hur var det att hitta arbete efter studierna?

Det gick bra, jag hade ingen brådska med att hitta jobb efter studierna men fick jobb som konstruktör cirka ett år efter utbildningen.

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar som produktionskoordinator på AIM Sweden AB, ett tillverkande företag inom additiv tillverkning. Jag ansvarar för att planera och koordinera arbetet i produktionen, det vill säga vilka ordrar som ska köras i våra maskiner och vilken bemanning som behövs för det. Utöver det arbetar jag med det dagliga operativa arbetet i produktionen, allt från att starta och ladda om maskiner till att packa och skicka produkter. En stor del av arbetet är också att skapa och förbättra våra processer och rutiner för att underlätta arbete i produktionen.  

Vad tror du att det var för färdigheter som bidrog till att du fick jobbet?

Utbildningen var, i alla fall när jag gick den, en av få utbildningar som över huvudtaget tog upp additiv tillverkning, så självklart tror jag att jag hade fördel av det.

På vilket sätt använder ni er av additiv tillverkning?

AIM har egentligen två segment av kunder, Medtech och industri. Inom den medicintekniska delen tillverkar vi bland annat medicinska implantat (ej individanpassade). Där har vi som additiv tillverkare stor fördel jämfört med den traditionella tillverkningen då vi kan bygga detaljer med komplex nätstruktur som är bra för beninväxt. 

På industrisidan kan det vara allt från små komponenter inom flygindustrin till lite större komponenter inom processindustrin. Där är den stora fördelen att vi relativt snabbt kan tillverka komplexa detaljer i ett enda processteg. Vi jobbar idag i nära samarbete med våra kunder för att utveckla deras produkt till att bli mer anpassade för additiv tillverkning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det finns ingen dag som är den andra lik, och så är det väl i ett nystartat bolag innan man hittat rutiner och arbetssätt som fungerar. Vissa dagar jobbar man i produktionen, andra mer administrativt framför dator. Sen får man inte glömma att det är väldigt roligt att jobba med relativt ny teknik som ständigt utvecklas.

Hur var det att plugga på Mittuniversitetet?

Bra! Vi var en ganska liten klass som hade bra gemenskap och roligt tillsammans och det är nog det som är den stora fördelen med ett mindre universitet. Jag trivs och har alltid trivts i Östersund, staden har det man behöver och framförallt ligger den när fjällen.

Har du några tips till blivande studenter som ska plugga maskinteknik?

Utbildningen är bred så fundera på vad du tycker är roligt, är du till exempel mer intresserad av additiv tillverkning så finns alla möjligheter att nyttja 3D-labbet. Ta hjälp av varandra och plugga tillsammans för att ta dig an eventuella utmaningar i mekaniken och matematiken.

Sidan uppdaterades 2019-11-12