Maskinteknik GR (A):
Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling, 15 hp, #1, #2, #3
Datorstödd modellering I, 7,5 hp
Grundläggande materiallära, 7,5 hp
Tillverkningsmetoder, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Tillverkningsteknik för additiva metoder, 7,5 hp
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Datorstödd modellering II, 7,5 hp
Materialteknik och karakterisering för additiv tillverkning, 7,5 hp
Industriell produktion, 7,5 hp, #3
Termodynamik och värmeöverföring, 4,5 hp

Maskinteknik GR (C):
Maskinelement, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 3 hp
Design för additiv tillverkning, 7,5 hp, #1
Analys och simulering av mekanisk konstruktion, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Matematik GR (A):
Envariabelanalys 1, 7,5 hp
Envariabelanalys 2, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Numeriska metoder och programmering i Matlab, 7,5 hp

Miljöteknik GR (A):
Hållbar produktutveckling för ingenjörer, 15 hp, #1, #4, #5

#1 Innehåller muntlig och skriftlig kommunikation
#2 Innehåller projektledning
#3 Innehåller kvalitetsteknik
#4 Innehåller ekonomi
#5 Innehåller arbetsmiljö

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2019-11-13