De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam utvärdering av de egna utbildningarnas kvalitet. Denna utvärdering har utmynnat i en rapport och här sammanfattas slutsatserna av den.

Civilingenjörsstudenter

Sidan uppdaterades 2020-06-09