Ny utbildning gynnar expansiv bransch

Mittuniversitetets nya utbildning med fokus på additiv tillverkning startade hösten 2020 för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens.

Sports Tech Research Centre

− Additiv tillverkning, så kallad 3D-print, är en tillverkningsteknik på stark frammarsch och vi tillhör de ledande i Sverige. Vår nya utbildning är eftertraktad av branschen. De marknadsundersökningar som vi har gjort visar att det finns en efterfrågan på hundratals ingenjörer med den här kompetensen de närmaste åren, säger Lars-Erik Rännar, professor i maskinteknik, på Mittuniversitetet.

Den nya utbildningen, Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik, är en treårig utbildning med 30 platser och den startade höstterminen 2020. Utbildningen utgår från de senaste metoderna för konstruktion och produktutveckling – från material till simulering och tillverkning. Detta varvas med kurser inom mätteknik, mekanik och hållfasthetslära. Eftersom Mittuniversitetet har stark forskning inom området, som i vissa delar är världsledande, blir närheten mellan forskning och utbildningen framträdande.

David Sundström och Lars-Erik Rännar, Sports Tech Research Centre. Foto: Jeanette Fällman, Mittuniversitetet.

− Vi har utvecklat utbildningen i samråd med branschen, vilket gör att den möter de krav och behov som branschen ställer. Företagen vill anställa personer med rätt tekniska kunskaper och färdigheter som också kan projektledning, hållbar utveckling och programmering, vilket självklart ingår i utbildningen, säger David Sundström, programansvarig för Additiv tillverkning – högskoleingenjör maskinteknik.
David Sundström och Lars-Erik Rännar, Sports Tech Research Centre. 

När de färdigutbildade högskoleingenjörerna så småningom når yrkeslivet blir deras främsta uppgift att utveckla hållbara tekniska lösningar och funktionella produkter utifrån samhällets behov. Beskedet om den nya utbildningen möts av mycket positiva reaktioner från bland annat Arcam AB som är världsledande inom utrustning för additiv tillverkning i metall.

− Det är mycket glädjande att Mittuniversitetet satsar på en högskoleingenjörsutbildning med fokus på additiv tillverkning. Det är strategiskt viktigt för svensk industri att vi säkerställer att det finns välutbildade studenter inom detta teknikområde, säger Karl Lindblom, VD Arcam AB.

 

Läs mer om utbildningen här!