Utbildningen är anpassad till industrins behov

Mazhar Hussain, lärare på automationsingenjör, berättar om utbildningen som startade för första gången hösten 2014.

Automationsingenjör
Mazhar Hussain (till vänster) i labbet med studenter.

Mazhar Hussain

Mazhar Hussain

Det finns ett stort behov av ingenjörer med kompetens inom automation

Inom till exempel energiproduktionsanläggningar och processindustrin spelar automation en viktig roll för optimeringen av driften, och bidrar därigenom bland annat till ökad kvalitet och förbättrad energieffektivitet. Det finns redan nu en brist på denna typ av ingenjörer och behovet fortsätter att öka. Trots detta finns det få universitetsutbildningar inom området . Utbildningen: Automationsingenjör är framtagen för att svara mot detta behov.

Utbildningen är anpassad till industrins behov

Vi har lagt stor vikt vid att våra studenter ska vara anställningsbara direkt efter utbildningen. Du kommer därför i kontakt med verkliga problem och situationer under utbildningen. Stor del av programmets kurser bedrivs dessutom i projektform - en arbetsform som man kommer att ha stor nytta av i arbetslivet.

Möjligheten att studera på campus och på distans finns

Utbildningen ges både på campus och på distans vilket gör att du kan välja det alternativ som är bäst anpassat till just din livssituation.

Distansstudier erbjuder stor flexibilitet, både när det gäller plats och tid. Om din livssituation medför att du har svårt att plugga under normala arbetstider eller inte medgör att du flyttar till en annan ort för att studera har du möjlighet att till stor del själv styra över var och när du studerar. Detta gör distansutbildningen extra lämplig för personer som befinner sig mitt i livet och kanske har familj och arbete.

Cirka två gånger per termin utförs praktiska moment vilket också skapar tilfällen att fysiskt träffa lärare och kurskamrater. Som distansstudent har man tillgång till handledning online från lärare på programmet.  Även projektarbeten kan utföras online.

Den som studerar på campus har fler regelbundna fysiska träffar med kurskamrater, lärare och övningshandledare. Dels via schemalagda handledningstillfällen, dels genom att direkt söka upp läraren vid frågor eller funderingar. Som campusstudent får du även tillgång till en anpassad studie- och labbmiljö där man kan samlas för att arbeta tillsammans. Tillfällen som även ger möjlighet till kontakt med studenter från andra årskurser och från liknande utbildningar. Man får därmed även en utökad tillgång till den laborationsutrustning som används under utbildningen.