– Det är bra och kunniga lärare. Vi får en bred utbildning för vi får lära oss mycket olika grejer och det ger oss en bra bas att stå på.

Se filmen med Simon Palm, automationsingenjörsstudent år 3. Simon berättar om hur det är att plugga till automationsingenjör på Mittuniversitetet.