– Vi ser en mycket ljus framtid för automationsingenjörer

Thomas Stetter, Siemens i Stockholm

Titel: Divisionsansvarig inom Siemens för Digital Factory i Norden.

Hur ser behovet av automationsingenjörer ut hos Siemens?

Siemens har ett löpande behov av att rekrytera automationsingenjörer eftersom den pågående digitaliseringen inom tillverknings- och processindustrin har ökat kraven på automationskunskap och branschkännedom. Vi har dessutom en ledande roll inom de automations- och mjukvarulösningar som krävs för att framtidens fabriker ska bli verklighet.

Vad gör en automationsingenjör?

Som automationsingenjör är man kvalificerad till ett flertal viktiga funktioner inom Siemens. Vi har ett brett spektrum av tjänster som går från teknisk försäljning, projektimplementering och produktspecialister till service och produktchefspositioner.

Vilka är det som jobbar hos er?

Det är folk med skiftande bakgrund och livserfarenhet eftersom vi har sett att det höjer dynamiken i gruppen. På Siemens har vi också en uttalad och väl etablerad policy som stödjer mångfald på arbetsplatsen. Mångfald ökar möjligheterna att se saker från olika sidor och att hitta nya, innovativa lösningar på problem.

Var finns ni?

Våra kontor finns på över tio orter spridda över landet. Men vi tycker att rätt kompetens och profil är viktigare än var man arbetar, så därför har bostadsorten mindre betydelse för många av våra tjänster.

Vad får man för lön som automationsingenjör hos er?

Vi betalar marknadsmässiga löner och Siemens bjuder på ett stort urval av karriärmöjligheter, både i Sverige och utomlands. Hos oss kan du verkligen byta jobb utan att byta arbetsgivare.

Vad kan du säga om möjligheterna till jobb, rent allmänt?

Just nu ser vi en fortsatt mycket bra utveckling på arbetsmarknaden men på sikt kommer det att uppstå en brist på examinerade ingenjörer, och det kommer förstås göra behovet av högkvalificerade tekniker ökar.