Välkommen till ett spännande yrke

Ulf Persbo och Jonas Olevik från SWECO besökte studenter på programmen Automationsingenjör och Energiingenjör för att dela med sig av erfarenheter och framtidsspaningar inför studenternas kommande yrkesliv. De berättade om hur ett studentarbete mot ett företag kan leda till jobb i branschen.

Ulf Persbo

SWECO

– Välkommen till ett spännande yrke! Så inledde Ulf Persbo och beskrev en rad olika möjligheter som studier inom automation och energi kan leda till. På SWECO, som bland annat anställer ingenjörer inom automation och energi, arbetar de med att planera och utforma framtidens städer och samhällen tillsammans med sina kunder. Han berättade att det bland annat handlar om konstruktion och design för att forma en hållbar framtid och gav exempel på allt ifrån översvämningsskydd till nya sjukhus.

– Varför automation? Frågan ställdes till publiken som svarade att det bland annat handlar om att effektivisera processer, höja kvaliteten och minska arbetsmiljöproblem för dem som annars måste utföra arbetet manuellt. Ulf beskrev också vanliga scenarion från verkligheten där det oftast startar med en förfrågan från en kund. Han berättade att det exempelvis kan handla om en kommun i inlandet som har stora ytor och liten befolkning. Då gäller det att förstå förutsättningarna och att hitta rätt nivå så att man kan leverera det kunden behöver och vill ha. Det kan till exempel handla om ett övervakningssystem som skickar data istället för att någon måste resa långt för att göra en kontroll.

– Vi närmar oss den fjärde industriella revolutionen med Internet of things, det vill säga saker och maskiner som är uppkopplade och kommunicerar sinsemellan. Det kommer att hända otroligt mycket inom området. Våra roller kommer att vara väldigt viktiga för att bygga framtidens smarta system och samhällen, uttryckte Ulf.

Jonas Olevik kommer från energisidan och beskrev energirollen som en relativt ny roll som blir allt viktigare.
– Det är en bred och formbar position. Du kan arbeta mer smalt som specialist eller mer övergripande och brett. Du kan jobba ensam i mindre uppdrag eller vara en kugge i ett jättestort projekt, berättade Jonas. Han arbetar själv med bland annat tekniska system i fastigheter som övervakar exempelvis värme, kyla och el.

Själv har Jonas studerat energi och kom i kontakt med SWECO under sitt exjobb som han gjorde i form av ett studentuppdrag åt företaget. En skoluppgift som faktiskt ledde till starten på karriären.
– Det började med ett sommarjobb efter exjobbet hos SWECO i Norrköping och därefter en tillsvidareanställning. I och med min flytt till Sundsvall så lyckades jag få en anställning på kontoret där eftersom jag redan fått in foten.

Gemensamt uttryckte Ulf och Jonas att studenterna gett sig in i en spännande och växande bransch. En bransch där det händer mycket och där blivande ingenjörer inom området kommer att kunna forma och utveckla smartare samhällen på ett mer hållbart och användarvänligt sätt.

Ulf och Jonas beskrev även några framtidsspaningar som de tror kommer att vara väsentliga för den framtida utvecklingen inom området:

  • Smartare produktionssystem som kommer att innebära färre manuella ingrepp.
  • Energieffektivisering och att kunna återanvända energi.
  • Informationshantering och att systemen måste klara av att hantera den enorma mängden data.
  • Större användarvänlighet och krav på integrering.

 

Jonas Olevik Sweco