– Gjorde mitt examensarbete hos Peab, på det sättet knöt jag kontakter

När Anna-Karin blev färdig byggingenjör började hon direkt att jobba med ett av Peabs största projekt – ett dagbrott i Kaunisvaara, 2,5 mil utanför Pajala i Norrbotten. Idag är hon arbetsledare på ett annat av Peabs projekt – Nya Stadshuset i Kiruna.

Anna-Karin Engström, byggingenjör hos Peab.

Vad innebär ditt nuvarande jobb?
På det här projektet har jag en arbetsledarroll. Det innebär att jag är den förlängda armen mellan vår produktionschef och våra hantverkare. Vi arbetar i allra högsta grad i produktionen där vi, jag och en arbetsledare till, leder och fördelar arbetet mellan hantverkarna, ett gäng på 16 personer.

Vad tycker du om ditt jobb som byggingenjör?
På dagbrottet, där jag jobbade som kalkylingenjör, var det enormt skoj att få möjligheten att vara med på ett så unikt projekt. Vi var inte bara med om att skapa nya jobbtillfällen utan vi var också med om att förändra den tidigare nedåtgående utvecklingen hos kommunen som tappat sin befolkning stadigt i sex decennier.

På det projektet som jag är på idag är jag också med och får använda min erfarenhet till att strukturera upp arbetet som jag vill, så nu är det ännu lite roligare. Ett tips är att arbeta nära människor som är bättre än du själv så får du lite gratis. I det här arbetet gäller det ju att ligga i framkant och att vilja arbeta, effektivisera och strukturera.

Hur hamnade du hos Peab?
Jag gjorde mitt examensarbete hos Peab hemma i Östersund, på det sättet knöt jag lite kontakter och visade att jag fanns och hade viljan. Senare under sommaren satt jag och kikade på Peabs hemsida där man kan läsa om alla deras tjänster som ligger ute. Jag sökte ett jobb som arbetsledare, men då den tjänsten var tillsatt frågade de om jag var intresserad av kalkyl. Jag sa ja direkt! Jag fick komma på intervju och med goda vitsord fick jag jobbet.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?
Utbildningen till byggingenjör gav mig stor spridning på valmöjligheter inom yrket, har jag förstått nu efteråt. Vi fick prova på det mesta från program till olika projekt och jag tror jag skulle vilja arbeta med det mesta i framtiden. Nästan ingen i vår klass har likadana arbeten idag, förutom att några fler är arbetsledare på några av byggbranschens största företag. Annars är vi idag en grupp med konstruktörer, arbetsledare, kalkylatorer, bygginspektörer, det tycker jag säger en hel del om vår utbildning.

Vad var det bästa med byggingenjörsprogrammet i Östersund?
Närheten till lärarna och klasskamraterna! Lärarna var aldrig längre bort än en korridor. Frånsett skolan ligger Östersund bra till geografiskt sett och staden har ett väldigt stort utbud av friluftsliv, vilket vi gärna skryter om och tycker alla borde prova!