- Varierande och med många olika utvecklingsmöjligheter

Jaqueline Ewertzh alumn byggingenjör
Jaqueline Ewertzh, numera entreprenadingenjör på NCC, läste Byggingenjör Hållbart byggande 2011-2014.

Vad jobbar du med idag?  

Jag är anställd som entreprenadingenjör på NCC och tillhör avdelningen Building Norrland. Jag har otroligt varierande arbetsuppgifter och kan ta många olika roller i ett projekt, beroende på hur organisationen i övrigt ser ut. När vi t.ex. räknar på jobb kan jag ha funktionen anbudsledare och ska då se till att anbudsarbetet går enligt plan och att vi kommer fram till ett pris. I aktiva produktionsprojekt kan mina uppgifter vara att följa upp kostnadsutveckling och stötta platschefen i prognosarbete eller stötta i våra digitala hjälpmedel och se till att vi arbetar lika över hela produktionsgruppen. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är så otroligt varierande och att det finns många olika utvecklingsmöjligheter. Jag började som arbetsledare på NCC 2014 och gick sedan vårt interna platschefsprogram. Därefter hade jag ett par egna jobb och var sedan föräldraledig för att börja arbeta igen på heltid 2018 men då som entreprenadingenjör istället, eftersom det passar bättre in i min nuvarande familjesituation. 

Hur var det att hitta arbete efter studierna?

Jag sökte en tjänst och fick den, så det måste jag säga gick smidigt. 

Vilken var den största utmaningen att gå från studier till jobb?

Jag arbetade 50% parallellt med studierna för att slippa ta studielån, så det var inte ett särskilt stort kliv att ta när studierna tog slut. Däremot var det roligt att få arbeta med det jag utbildat mig inom!

Varför valde du just programmet Byggingenjör Hållbart byggande?

Det var dels av praktiska skäl, jag ville kunna bo kvar och hålla på med hästarna, men också för att det känns otroligt inspirerande att kunna göra bestående avtryck i samhället genom de projekt jag deltar i. 

Något speciellt i programmet du vill lyfta fram?

När jag pluggade var vi en relativt liten grupp och det var därför lätt att samarbete och dra nytta av varandra! Praktiken (som borde vara ännu längre!) var nog det nyttigaste inför arbetslivet. 

Hur var det att plugga på Mittuniversitetet och programmet?

Lättsamt! Tillgängliga lärare och bra utrymmen att arbeta tillsammans. Roligt att få en inblick i de olika digitala hjälpmedel som finns, den utvecklingen går verkligen snabbt framåt! 

Har du några tips till blivande studenter på programmet?

3 år går så väldigt fort, se till att knyta goda kontakter under studietiden!