År 1
Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Samhälls- och byggnadsplanering I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Datorstödd byggritning, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Grundkurs, 7,5 hp
Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp

År 2
Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Praktisk byggproduktion, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra 7,5 hp
Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik för byggingenjörer, 7,5 hp

År 3
Byggnadsteknik GR (B), Markbyggnad, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), Samhälls- och byggnadsplanering II, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), ROT, 15 hp
Byggnadsteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2018-03-27