Vill du bli civilingenjör? Då har Mittuniversitetet, KTH och Stockholms universitet ett starkt erbjudande till dig. I samarbetet med KTH och Stockholms universitet, SU, läser du dina första år på civilingenjörsprogrammet i en kompetent och lugn studiemiljö på Mittuniversitetet. Det sista året/åren väljer du själv om du vill avsluta din utbildning hos oss, på KTH, eller Stockholms universitet. På det viset får du en gedigen utbildning med det bästa från två olika traditioner.

Sundsvall_SP_9856.jpg

Samarbete med KTH


Vi samarbetar med KTH inom civilingenjörsprogrammen Datateknik, Elektroteknik, Teknisk Design och Teknisk kemi. Samarbetet innebär att du som student har möjlighet att välja var du vill läsa de två sista åren på din utbildning – på Mittuniversitetet eller på KTH. Där du läser de sista två åren ansöker du också om din civilingenjörsexamen. Vilka inriktningar du kan söka till år 4-5 hittar du på respektive programsida.

För dig som vill avsluta på KTH är det viktigt att känna till KTHs regler för övergång från år 3 till 4. Dessa regler gäller även för dig som kommer från Mittuniversitetet. Enligt överenskommelsen mellan Mittuniversitetet och KTH ska du uppfylla kraven inom högst fyra års studier. Du har alltså möjlighet att läsa årskurs 1 till 3 på fyra år. Genom samarbetet garanterar KTH plats för 15 studenter från Mittuniversitetet per civilingenjörsinriktning och år.

Nuvarande överenskommelse mellan KTH och Mittuniversitetet gäller studenter antagna mellan 2011 och 2021.

Samarbete med Stockholms universitet


Vi samarbetar med Stockholms universitet (SU) inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Samarbetet innebär att du som student förutom Mittuniversitetets kurser även har möjlighet att läsa kurser ur SUs masterutbud i data- och systemvetenskap år 5. Du ansöker på vanligt sätt om civilingenjörsexamen på Mittuniversitetet och har även möjlighet att ansöka om en masterexamen på Stockholms universitet.

Överenskommelsen mellan Stockholms universitet och Mittuniversitetet skrevs under i november 2011.