Studenter löser problem åt Posten

Spara favorit 11 apr april 2012
Daniel Millebjer och Robin Hägglund letar lösningar åt Posten.

När Posten vill modernisera sina postlådor tar man studenter från Mittuniversitetet till hjälp. Daniel Millebjer och Robin Hägglund, som läser sista året till civilingenjör i elektroniksystem, har tagit på sig uppdraget.

I dag har Posten inget säkert system för att veta att postlådor har blivit tömda. Det är en brist man hoppas hitta en lösning på med hjälp av civilingenjörsstudenterna Daniel Millebjer och Robin Hägglund. Projektet har nyligen börjat, men redan har de ganska klart för sig hur de ska gå till väga.

– De har sagt att de vill ha en elektronisk lösning, något som talar om när postlådan är tom och för vidare den informationen till en dator, och då kan man jobba från flera olika infallsvinklar, säger Robin Hägglund.

Tar fram olika lösningar

En postlåda av senaste modell har levererats till Mittuniversitet för att de ska ha ett objekt att utgå ifrån, bland annat för att se om det blir störningar av plåtmaterialet i lådan.

– Och de hade tänkt till när de gjorde den här lådan, den är försedd med ett litet fack i tömninglocket där man kan stoppa in något elektroniskt, så det är perfekt, säger Robin Hägglund.

De har som mål att under de tio veckor som projektet pågår ta fram flera olika lösninagr att presentera för Posten. Går det vägen och Posten gillar deras förslag, kan det kanske leda till ett fortsatt samarbete.

– Vi ska ju till exempel göra våra exjobb till våren, och det här är ju ett tänkbart projekt för det, säger Daniel Millebjer.

Får tänka fritt

Det bästa med uppdraget är att det ger utrymme för kreativitet och fritt tänkande, och att de kan välja en teknik som de själva tycker är intressant, menar de.

– Vi har varit i kontakt med liknande problem förut, men inte exakt. Så det blir nytt för oss också. Det är väldigt kul att jobba med något som har ett så tydligt praktiskt användningsområde, säger de.